image_pdfimage_print

JSH Siemianowice Śląskie informuje o uzyskaniu akredytacji w zakresie badań rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.

Oferujemy badania wykonywane wg następujących standardów:

PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne

W normie podano warunki eksploatacji, wymagania konstrukcyjne, cechy techniczne oraz badania dotyczące ZESTAWÓW rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych stacjonarnych lub przenośnych, w obudowach i bez obudów, przeznaczonych do pracy przy napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego, w systemach wytwarzania, przesyłu, rozdziału i przekształcania energii elektrycznej oraz w systemach sterowania urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, w warunkach specjalnych (na statkach, w pojazdach szynowych, w urządzeniach dźwigowych, w atmosferach zagrożonych wybuchem) oraz do zastosowań powszechnego użytku (do obsługi przez osoby niewykwalifikowane), a także jako wyposażenie elektryczne maszyn.

PN-EN 61439-5:2015-02 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych

Standard określa szczegółowe wymagania dotyczące stacjonarnych zestawów do dystrybucji mocy w sieciach publicznych (PENDA).

PENDA podlegają następującym kryteriom:

– przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej w układach trójfazowych, dla których napięcie znamionowe nie przekracza 1000 V AC,

– są zestawami w wykonaniu stacjonarnym;

– przeznaczone do instalowania w miejscach, gdzie dostęp do ich użytkowania mają tylko osoby wykwalifikowane, jednakże zestawy w wykonaniu zewnętrznym mogą być instalowane w miejscach ogólnie dostępnych;

– do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz

Celem normy jest podanie definicji i określenie warunków świadczenia usług, wymagań konstrukcyjnych, parametrów technicznych i testów dla PENDA. Parametry sieci mogą wymagać badań na wyższym poziomie wydajności.

PENDA mogą również zawierać urządzenia sterowania i sygnalizacji, związane z dystrybucją energii elektrycznej.

Norma ta ma zastosowanie do wszystkich PENDA, zarówno tych projektowanych i produkowanych jednostkowo jak również w pełni znormalizowanych i produkowanych seryjnie.