image_pdfimage_print

W dniu 19 marca 2015 r. Jednostka TEST otrzymała nowy Certyfikat Akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC149
potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03.