image_pdfimage_print

System zarządzaniaJ.S Hamilton Poland Sp. z o.o. – Jednostka Certyfikująca/Laboratorium Badawcze z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  zapewnia pełną bezstronność, poufność i wiarygodność.
Funkcjonujący w Jednostce  Certyfikującej oraz Laboratorium Badawczym System Zarządzania został wdrożony i stale spełnia wymagania zawarte w normach i specyfikacjach:

  • PN-EN ISO/IEC 17065,
  • PN-EN ISO/IEC 17021-1,
  • ISO/IEC  17021-3,
  • PN-EN ISO/IEC 17025 (laboratorium),

oraz stale nadzorowany jest przez Polskie Centrum Akredytacji.

Deklaracja Polityki Jakości: