image_pdfimage_print

Polityka prywatności

„Polityka prywatności J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności”

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych
  w systemach informatycznych.
 • Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 • Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
 • Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
 • Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.

OBOWIAZEK INFORMACYJNY (RODO)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) z dnia 27-04-2016r oraz rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych i deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

 

Jednocześnie informujemy:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) administratorem ADO i odbiorcą Państwa danych osobowych jest S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180 81-571 Gdynia.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

–  przekazywania informacji o aktualnej ofercie

– przekazywanie informacji o promocjach

– innych działań marketingowych dotyczących usług oferowanych przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 1. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016)
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom przetwarzającym z którymi J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w ramach prowadzenia działalności jest zobligowany do podania Pani/Pana osobowych w ramach prowadzenia działalności jest zobligowany do podania Pani/Pana osobowych zawartych na wewnętrznych dokumentach w ramach realizacji zamówień.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi prowadzenie z Państwem kontaktów oraz realizację zamówień.

PLIKI COOKIE

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają
  w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).
 2. Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.
 3. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.
 4. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
 5. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.