image_pdfimage_print

b90_90W ramach porozumienia z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań i Atestacji, Jednostka J.S. HAMILTON Poland S.A.
w Siemianowicach Śląskich prowadzi dobrowolną certyfikację na wspólny znak towarowy gwarancyjny “B” (bezpieczeństwa). Podstawą certyfikacji są wymagania bezpieczeństwa określone w normach krajowych i międzynarodowych, specyfikacjach technicznych, rozporządzeniach oraz inne wymagania prawne.