image_pdfimage_print

J.S. HAMILTON Poland Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca w Siemianowicach Śląskich posiada autoryzacje udzielone przez odpowiedniego do przedmiotu dyrektywy Ministra w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako jednostki wyznaczonej do realizacji zadań związanych z oceną zgodności w obrębie następujących dyrektyw nowego podejścia:

  • 2006/42/WE (MD),
  • 2014/34/UE (ATEX),
  • 2014/30/UE (EMC),

i posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze NB 2057 nadany przez Komisję Europejską.

Zakresy notyfikacji UE