image_pdfimage_print

Akredytacje PCA

  • akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką
  • akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym
  • certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i raporty  z kontroli wydawane przez akredytowane przez PCA jednostki certyfikujące, i laboratoria mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (MLA/ MRA)

Czytaj więcej »


Notyfikacje UE

Jednostka HAMILTON posiada autoryzacje udzielone przez odpowiedniego do przedmiotu dyrektywy Ministra w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako jednostki wyznaczonej do realizacji zadań związanych z oceną zgodności w obrębie następujących dyrektyw nowego podejścia: 2006/42/WE (MD), 2014/34/UE (ATEX),  2014/30/UE (EMC) i posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze NB 2057 nadany przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej »


Znak “B”

W ramach porozumienia z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań i Atestacji, Jednostka HAMILTON prowadzi dobrowolną certyfikację na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B” (bezpieczeństwa). Podstawą certyfikacji są wymagania bezpieczeństwa określone w normach krajowych i międzynarodowych, specyfikacjach technicznych, rozporządzeniach oraz inne wymagania prawne.

Czytaj więcej »