image_pdfimage_print

Wykonujemy badania w zakresie:

Badań podstawowych:

 • badania mechaniczne oprawy wg pkt.4.4.4 (pkt. normy PN-EN 60598-1 2015),
 • badania mechaniczne dławnicy wg pkt.4.12.5,
 • badania mechaniczne oprawy wg pkt.4.13,
 • mechaniczne urządzenia do zawieszania wg pkt.4.14,
 • sprawdzenie ciągłości uziemienia wg pkt. 7.2.3,
 • badanie dostępności do części niebezpiecznych wg pkt. 8.2.1,
 • badanie ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody kod IP wg pkt. 9.2.0,
 • próba nawilgocenia wg pkt. 9.3,
 • pomiar rezystancji izolacji przed i po nawilgoceniu wg pkt.10.2.1,
 • badanie wytrzymałości izolacji przed i po nawilgoceniu wg pkt.10.2.2,
 • pomiar prądu porażeniowego wg pkt. 10.3,
 • pomiar odstępów izolacyjnych wg pkt. 11,
 • stabilność opraw oświetleniowych pkt. 4.6.3 (pkt. normy PN-EN 60598-2-4),

Badań komponentów:

 • Badaniu poddać również części izolacyjne, koszulki izolacyjne , zaciski w zakresie palności i odporności na  nagrzewanie wg pkt.13.3, 14, 15.

Badań trwałości i odporności na ciepło:

 • Badania trwałości i odporności na ciepło oprawy oświetleniowej wg pkt. 12.3, 12.4 i 2

Pełny zakres naszej akredytacji  AB 1552 .


Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wykonać badania wg innej normy lub metodyki?
Skontaktuj się z nami telefonicznie . Odpowiadamy na wszystkie zapytania ofertowe.