image_pdfimage_print

Badania Właściwości FizycznychWykonujemy badania w zakresie:

  • pomiarów geometrycznych, liniowych, kątowych,
  • pomiarów chropowatości powierzchni,
  • pomiarów grubości powłok ochronnych i zabezpieczających,
  • pomiarów grubości metodą ultradźwiękową,
  • badań klejów, pian, tkanin, spoiw, tworzyw sztucznych, wyrobów z gumy, materiałów chemicznych,
  • sprawdzania gwintów metrycznych ISO ogólnego przeznaczenia,
  • pomiarów termowizyjnych,
  • pomiarów przepływu z pełną kompensacją od zmian ciśnienia i temperatury z przeliczeniem na objętość w warunkach normalnych (101,325 kPa abs, 0°C ) lub przepływu masowego,
  • pomiarów przepływu medium roboczego pomiaru niezależnie od ciśnienia, gęstości i lepkości medium,
  • pomiarów masy z dokładnością 0,001 g.

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów geometrycznych.
Pełny zakres naszej akredytacji  AB 1552.


Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wykonać badania wg innej normy lub metodyki?
Skontaktuj się z nami telefonicznie. Odpowiadamy na wszystkie zapytania ofertowe.