image_pdfimage_print

Badania Elektryczne i ElektroniczneWykonujemy badania w zakresie:

 • pomiarów napięć stałych i przemiennych,
 • pomiarów prądów stałych i przemiennych,
 • pomiarów częstotliwości i pojemności,
 • pomiarów indukcyjności,
 • pomiarów rezystancji i testów diod,
 • rezystancji upływu do uziemienia (posadzki, powierzchnie robocze, regały, wózki, krzesła),
 • rezystancji układu “człowiek / obuwie / podłoga” (skuteczność uziemienia poprzez obuwie ESD i daną posadzkę),
 • rezystancji pomiędzy punktami (posadzki, powierzchnie robocze, materiały płaskie, odzież),
 • elektryzacji,
 • wytrzymałości elektrycznej izolacji,
 • rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych, również urządzeń stosowanych w telekomunikacji,
 • odstępów izolacyjnych,
 • pojemności ogniw i baterii,
 • odporności na zwarcie ogniw i baterii,
 • zabezpieczenia przed napięciami szczątkowymi,
 • ciągłości układu połączeń ochronnych oraz rezystancji obwodów ochronnych  i połączeń wyrównawczych,
 • rezystancji powierzchniowej RS, rezystancji skrośnej RV, rezystancji między punktami RP materiałów niemetalowych,
 • rezystancji rur i węzy hydraulicznych wykonanych z tworzyw sztucznych i gumy,
 • termiczne – nagrzewania, przyrostów temperatury, temperatur maksymalnych
  z wykorzystaniem metody stykowej i bezstykowej (termowizja),
 • systemów iskrobezpiecznych.

Nasz szeroki zakres badań obejmuje:

 1. Urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym sprzęt gospodarstwa domowego AGD i RTV, komputery, oświetlenie, wyposażenie elektryczne maszyn i urządzeń,
 2. Urządzenia elektryczne do pracy w przestrzeniach zagrożonych i niezagrożonych wybuchem, przykładowo:
  – elektryczne maszyny wirujące,
  – transformatory elektryczne,
  – łączniki i aparatura rozdzielcza,
  – oprawy oświetleniowe stałe i przenośne,
  – lampy bateryjne i akumulatorowe,
  – bezpieczniki,
  – czujniki, przetworniki pomiarowe i aparatura kontrolno-pomiarowa,
  – urządzenia łączności i sygnalizacji,
  – zasilacze sieciowe prądu stałego,
  – urządzenia automatyki, sterowania i transmisji.
 3. Urządzenia pracujące w atmosferze wybuchowej,
 4. Systemy iskrobezpieczne,
 5. Środki ochrony i zabezpieczenia w elektroenergetyce kopalnianej -zabezpieczenia upływowe, systemy uziemiające przewodów ochronnych, zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe,
 6. Rozdzielnice kopalniane prądu przemiennego na napięcie powyżej 1 kV do 15 kV włącznie,
 7. Mufy przelotowe górnicze do kabli na napięcia znamionowe do 6/10 kV,
 8. Materiały elektroizolacyjne,
 9. Przekaźniki energoelektryczne, przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczające,
 10. Pojazdy, maszyny i urządzenia w szczególności:
  – górnicze lokomotywy szynowe,
  – ciągniki podwieszone,
  – maszyny górnicze do urabiania, ładowania oraz odstawy,
  – wciągarki bębnowe wolnobieżne,
  – maszyny i urządzenia górnicze z napędem spalinowym,
  – urządzenia dołowe w zakresie urządzeń: odpylających, nawilżających i zraszających,
  – maszyny do rozdrabniania i kruszenia materiałów,
  – pompy, agregaty i sprężarki,
  – przekładnie, skrzynie biegów, mosty napędowe,
  – silniki elektryczne budowy zwykłej oraz przeciwwybuchowej,
  – maszyny i urządzenia górnicze do transportu i przeróbki mechanicznej węgla,
  – podesty ruchome ogólnego przeznaczenia,

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów elektrycznych i elektronicznych. Pełny zakres naszej akredytacji AB 1552 .


Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wykonać badania wg innej normy lub metodyki?
Skontaktuj się z nami telefonicznie . Odpowiadamy na wszystkie zapytania ofertowe.