image_pdfimage_print

Badania Akustyczne i HałasuWykonujemy badania w następującym zakresie:

  • Pomiaru hałasu na stanowisku pracy w tym wyznaczanie poziomu ekspozycji na hałas,
  • Wyznaczania poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego (metoda techniczna i orientacyjna),
  • Pomiaru hałasu na stanowisku operatora maszyn i urządzeń,
  • Pomiar hałasu dla urządzeń z napędem nieelektrycznym,
  • Pomiar hałasu środowiskowego pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
  • Pomiar hałasu w pomieszczeniach, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
    i użyteczności publicznej
  • Pomiar sygnałów dźwiękowych.

Realizujemy badania zgodnie z wymaganiami norm Europejskich i Krajowych, Dyrektywy Hałasowej oraz Maszynowej.

Laboratorium posiada akredytację w zakresie badań akustycznych i hałasu Polskiego Centrum Akredytacji.
Pełny zakres naszej akredytacji AB 1552 .


Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz wykonać badania wg innej normy lub metodyki?
Skontaktuj się z nami telefonicznie. Odpowiadamy na wszystkie zapytania ofertowe.