image_pdfimage_print
J.S. Hamilton Poland – z siedzibą w Siemianowicach Śląskich posiada własne Laboratorium Badawcze. Laboratorium Badawcze posiada akredytację nr AB 1552 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania wyników badań.
Badania wykonywane przez Laboratorium J.S. Hamilton Poland – z siedzibą w Siemianowicach Śląskich mogą być wykorzystane jako:
 • badania wyrobów wymaganych w procesie certyfikacji zarówno w J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca  oraz pozostałych Jednostkach notyfikowanych na terenie całej Unii Europejskiej
 • badania kontrolne, ponowne w trakcie procesu certyfikacji lub recertyfikacji
 • badania inżynierskie, eksploatacyjne, kontrolne oraz międzyoperacyjne produkowanych wyrobów

Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland – z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wykonuje badania w siedzibie laboratorium, w zakładzie producenta lub w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego. Zakres badań uzależniony jest od specyfiki maszyny, urządzenia, wyrobu. Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie przedstawiając możliwe rozwiązania, zakres badań i ofertę cenową. Wysoko wyspecjalizowana kadra oraz nowoczesne i spełniające wymagania spójności pomiarowej wyposażenie gwarantują wysoką dokładność pomiarową, szybkość działania i przystępne ceny.


Laboratorium J.S. Hamilton Poland – z siedzibą w Siemianowicach Śląskich wykonuje badania zakresu:

 

Badania Akustyczne i Hałasu

Badania Akustyczne i Hałasu

 • Pomiar hałasu na stanowisku pracy w tym sygnałów dźwiękowych,
 • Pomiar poziomu mocy akustycznej maszyny,
 • Pomiar poziomu mocy akustycznej na stanowisku pracy,

 

Czytaj więcej »


Pomiar Drgań Mechanicznych

Pomiar Drgań Mechanicznych

 • Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia,
 • Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne,

 

Czytaj więcej »


Badania Natężenia Oświetlenia

Badania Natężenia Oświetlenia

 • Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne miejsc pracy we wnętrzach. Pomiary natężenia oświetlenia, równomierność oświetlenia,
 • Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne miejsc pracy na zewnątrz. Pomiary natężenia oświetlenia, równomierność oświetlenia,

 

Czytaj więcej »


Badania Elektryczne i Elektroniczne

Badania Elektryczne i Elektroniczne

 • pomiarów napięć stałych i przemiennych,
 • pomiarów prądów stałych i przemiennych,
 • pomiarów częstotliwości i pojemności,

 

Czytaj więcej »


Badania Klimatyczne i Środowiskowe

Badania Klimatyczne i Środowiskowe

 • Badania środowiskowe – Część 2-1: Próby — Próba A: Zimno,
 • Badania środowiskowe – Część 2-2: Próby — Próba B: Suche gorąco,
 • Badania środowiskowe – Część 2-78: Próby — Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe,

 

Czytaj więcej »


Badania Ogniowe

Badania Ogniowe

 • palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych z użyciem płomienia mieszankowego 1kW oraz płomienia dyfuzyjnego. Metoda badania odporności na pionowe rozprzestrzenianie płomienia pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla elektrycznego albo kabla światłowodowego, podczas bezpośredniego narażenia na ogień,

 

Czytaj więcej »


Badania Mechaniczne i Wytrzymałościowe

Badania Mechaniczne i Wytrzymałościowe

 • wytrzymałości na rozciąganie metali i elementów metalowych w zakresie do 1000 kN, pomiar wydłużenia w zakresie do 100 mm. Badania wykonujemy zgodnie z akredytowaną metodyką opisaną w normie PN-EN ISO 6892-1:2010,

 

Czytaj więcej »


Badania Ciśnieniowe

Badania Ciśnieniowe

 • hydrostatyczne węży i przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych do 2500 bar (250 MPa), w tym badania niszczące,
 • hydrostatyczne elementów hydraulicznych, bloków zaworowych, baterii zaworowych, napędów hydraulicznych, układów sterowania,

 

Czytaj więcej »


Badania Właściwości Fizycznych

Badania Właściwości Fizycznych

 • pomiarów geometrycznych, liniowych, kątowych,
 • pomiarów chropowatości powierzchni,

 

Czytaj więcej »


Badania Stopnia Ochrony IP oraz IK

Badania Stopnia Ochrony IP oraz IK

 • Stopnia ochrony zapewnianego przez obudowy (Kod IP) zgodnie z wymaganiami normy
  PN-EN 60529:2003,
 • Stopnia ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianego przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50102:2001.

 

Czytaj więcej »


Badania Osłon Ognioszczelnych

Badania Osłon Ognioszczelnych

 • pomiaru wielkości geometrycznych,
 • wytrzymałości osłony na działanie ciśnienia, obciążenie ciśnieniem statycznym i dynamicznym,
 • zabezpieczenia przed przeniesieniem się wybuchu,

 

Czytaj więcej »


Badania Dla Motoryzacji

Badania dla Motoryzacji

 • Badania elektryczne, w tym: badania właściwości elektrostatycznych, rezystancji i wytrzymałości elektrycznej,
 • Badania EMC, w tym: badania emisji i odporności,

 

Czytaj więcej »


Badania Opraw Oświetleniowych

Badania Opraw Oświetleniowych

 • badania mechaniczne oprawy wg pkt.4.4.4 (pkt. normy PN-EN 60598-1 2015),
 • badania mechaniczne dławnicy wg pkt.4.12.5,

 

Czytaj więcej »


Badania ROHS

Badania ROHS

 • badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg Dyrektywy 2011/65/UE,

 

Czytaj więcej »