image_pdfimage_print

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Śląskie, Polska

http: www.hamilton-test.pl; www.hamilton.com.pl

Godziny pracy

Jednostka Certyfikująca:
Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 15:00
Sobota, Niedziela: nieczynne

Laboratorium Badawcze:
Poniedziałek – Piątek: 6:00 – 14:00
Sobota, Niedziela: nieczynne

Centrala telefoniczna:

Telefon  + 48 32 730 82 00
Telefon  + 48 32 730 83 16

Biuro Obsługi Klienta:

Telefon Telefon: wew. 13
Fax FAX: wew. 24
email e-mail: siemianowice_marketing@jsh.com.pl
email e-mail: siemianowice _lab@jsh.com.pl

Dział Handlowy:

Dyrektor Branży

Telefon wew. 12
Telefon kom:  +48 697 837 774
email e-mail: tgasztych@jsh.com.pl,

Z-ca Dyrektor Branży
Telefon wew. 11
Telefon kom:  +48 697 837 788
email e-mail:
mzarzycki@jsh.com.pl,

Specjalista ds. handlu

Telefon  wew. 16
Telefon kom:
+48 667 970 009
email e-mail: 
aszpila@jsh.com.pl,

Inspektor Ochrony Danych

Jacek Gołdych

Telefon kom: +48 518 053 702
email e-mail: 
iodo@jsh.com.pl,

Administratorem danych osobowych jest J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować listowanie lub przez e-mail: iodo@hamilton.com.pl.

Dane będą przetwarzane w celach: opracowania i udzielenia  odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych mogą przysługiwać Pani/Panu, w odniesieniu do tych danych, następujące prawa: prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do odwołania zgody, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się tutaj.