image_pdfimage_print

Ocena zdolności remontowejJ.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przeprowadza obligatoryjną ocenę zdolności podmiotów gospodarczych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2002, Nr 139, poz. 1169 z póź. zm.) w zakresie:

  • urządzeń budowy przeciwwybuchowej (pkt. 10.15.4 załącznika nr 5 w/w rozporządzenia)
  • sekcji obudów zmechanizowanych oraz elementów tych sekcji ( pkt. 4.1.7 załącznika 4 w/w rozporządzenia)

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich prowadzi również dobrowolną ocenę zdolności remontowej zakładów do wykonywania remontów maszyn i urządzeń budowy zwykłej.