image_pdfimage_print

 

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich prowadzi dobrowolną certyfikację wyrobów na zgodność z wymaganiami norm, specyfikacji technicznych itp.:

 • z zakresu udzielonej przez PCA akredytacji nr AC 149,
 • spoza zakresu akredytacji,
 • na znak bezpieczeństwa”B”(towarowy-gwarancyjny)

Certyfikacja wyrobów prowadzona zgodnie z wymaganiami norm ujętych w zakresie akredytacji AC 149 udzielonym przez Polskie Centrum Akredytacji realizowana jest na podstawie programów certyfikacji typu 1a, 1b lub typu 3 opracowanymi na podstawie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17067.

 


Ponadto prowadzimy procesy dobrowolnej certyfikacji na zgodność z wymaganiami technicznymi, przepisami prawnymi oraz normami  i specyfikacjami spoza zakresu akredytacji dla wyrobów z szeroko pojętych branż:

 • mechanicznej,
 • elektrotechnicznej,
 • energetycznej,
 • automotive,
 • AGD,
 • budowlanej,
 • wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • itp.

 


W ramach porozumienia z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań i Atestacji, J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich prowadzi dobrowolną certyfikację na znak bezpieczeństwa “B” (towarowy gwarancyjny).
Podstawą certyfikacji są wymagania bezpieczeństwa określone w normach krajowych i międzynarodowych, specyfikacjach technicznych, rozporządzeniami oraz innymi wymaganiami prawnymi.

Zasady certyfikacji na Wspólny znak Towarowy Gwarancyjny „B” określa Program certyfikacji wyrobów na wspólny znak towarowy gwarancyjny „B”.