image_pdfimage_print

J.S. Hamilton Poland – Jednostka Certyfikująca z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oferuje certyfikację systemów zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy:
PN-EN ISO 9001 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”.

Certyfikację systemów zarządzania jakością prowadzimy w następujących branżach:

  • maszyny i osprzęt do nich – kod IAF 18,
  • urządzenia elektryczne i optyczne – kod IAF 19.

Jako Jednostka Notyfikowana NB 2057 realizujemy moduły oceny zgodności dotyczące systemów zarządzania odpowiednio:
a) w zakresie dyrektywy 2006/42/WE (MD):

  • Moduł H: pełne zapewnienie jakości – Zał. X

b) w zakresie dyrektywy 2014/34/UE (ATEX):

  • Moduł D: zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji – Zał. IV
  • Moduł E: zgodność z typem w oparciu o zapewnienie  jakości produktu – Zał. VII

W zakresie urządzeń budowy przeciwwybuchowej moduł zapewnienia jakości potwierdzamy poprzez zgodność z wymaganiami normy PN- EN ISO/IEC 80079-34 „Atmosfery wybuchowe Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń”.