Inkorporacja JOAiCW TEST Sp. z o.o. do JS HAMILTON Poland S.A.

Informujemy, że z dniem 30.04.2018 r. nastąpiło przejecie przez J.S. Hamilton Poland S.A. JOAiCW TEST Sp. z o.o.

Informacja