image_pdfimage_print

Komunikaty

  • Komunikat w sprawie nowego wydania normy PN-EN ISO 9001

Czytaj więcej »


Dokumenty do pobrania

W dokumentacji do pobrania znajdziesz między innymi:

  • Programy certyfikacji wyrobów
  • Program wydawania opinii – dopuszczenia Prezesa WUG
  • Program certyfikacji – QMS
  • Wnioski i kwestionariusze dotyczące certyfikacji

Czytaj więcej »


Akty prawne

  • Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 542)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1131)
  • Dyrektywa 2006/42/WE (MD)

Czytaj więcej »


Reklamacje, skargi, odwołania

Klienci Jednostki mają prawo odwołać się w formie pisemnej od decyzji Jednostki TEST na każdym etapie procedury certyfikacyjnej lub w okresie ważności certyfikatu. Wszystkie odwołania i skargi dostawców, organizacji/klienta, posiadaczy certyfikatów są rozpatrywane w Jednostce TEST zgodnie z zasadą ochrony interesów dostawcy, organizacji/klienta.  Odwołanie powinno być wniesione do Prezesa Zarządu Jednostki TEST w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Czytaj więcej »


Wydane certyfikaty

  • Informacje na temat wydanych certyfikatów.

Czytaj więcej »


Ankieta zadowolenia

W przygotowaniu.

Czytaj więcej »


Przydatne linki

Zebraliśmy w jednym miejscu odsyłacze do innych stron internetowych.

Czytaj więcej »