image_pdfimage_print

Jednostka Certyfikująca JSH Siemianowice Śląskie zaprasza do korzystania z swoich usług w zakresie certyfikacji urządzeń dźwigowych zgodnie z następującymi normami:

PN-EN 280:2013-11

PN-EN 280+A1:2015-11

Podesty ruchome przejezdne — Obliczenia projektowe — Kryteria stateczności — Budowa — Bezpieczeństwo — Badania i próby

Standard określa wymagania bezpieczeństwa i środki dotyczące podestów ruchomych przejezdnych przeznaczonych do przemieszczania osób na stanowiska pracy, na których wykonują prace z platformy roboczej (WP) przy założeniu, że osoby te wchodzą na platformę i schodzą z platformy tylko w położeniu dostępu na poziomie gruntu lub na podwoziu.

Maszyny zaprojektowane do przemieszczania ładunków, które są wyposażone w platformę roboczą będącą wyposażeniem wymiennym są traktowane jako MEWP.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do obliczeń projektowych oraz kryteriów stateczności, konstrukcji, prób i badań bezpieczeństwa przed pierwszym oddaniem do użytku MEWP.

MEWP dzielą się na dwie główne grupy:

a) Grupa A: MEWP, w których rzut pionowy środka powierzchni platformy przy maksymalnym nachyleniu podwozia określonym przez producenta we wszystkich konfiguracjach platformy znajduje się zawsze wewnątrz obrysu krawędzi wywrotu.

b) Grupa B: Wszystkie inne MEWP.

W odniesieniu do jazdy, MEWP dzieli się na trzy typy:

1) Typ 1: Dozwolona jest jazda MEWP tylko w położeniu transportowym;

2) Typ 2: Sterowanie jazdą z podniesioną platformą roboczą jest realizowane ze stanowiska sterowniczego na podwoziu;

3) Typ 3: Sterowanie jazdą z podniesioną platformą roboczą jest realizowane ze stanowiska sterowniczego na platformie roboczej.

Typ 2 i typ 3 mogą występować w kombinacji.

PN-EN 1570+A1:2014-11

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych — Część 1: Podnośniki stołowe obsługujące nie więcej niż dwa stałe przystanki

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa dla przemysłowych podnośników stołowych do podnoszenia i/lub opuszczania ładunków i operatora (ów):

– gdzie podnośnik stołowy nie przejeżdża poza stały przystanek;

– obsługujących nie więcej niż dwa stałe przystanki.

W standardzie podano wszystkie znaczące zagrożenia odnoszące się podnośników stołowych, w przypadku gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi oraz zgodnie z warunkami przewidzianymi (włączając możliwe do przewidzenia niewłaściwe użytkowanie) w instrukcji obsługi. W niniejszej Normie Europejskiej określono odpowiednie środki techniczne w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka wynikających ze znaczących zagrożeń.

Norma obejmuje podnośniki stołowe stacjonarne lub przejezdne, napędzane mechanicznie i ręcznie.

PN-EN 1808:2015-05

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących — Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa — Badania i próby

W niniejszej normie określono wymagania, metodykę prób, znakowanie i informacje jakie są dostarczane przez producenta/dostawcę podestów ruchomych wiszących (SAE).

Norma dotyczy wyposażenia stałego, jak i tymczasowego, z napędem mechanicznym lub ręcznym.

Wymagania niniejszej normy uwzględniają szyny, torowiska i inne systemy podparcia oraz wszystkie towarzyszące obciążenia i zamocowania do konstrukcji budynku, od których zależy integralność i bezpieczeństwo SAE.