Nagłówek

J.S. HAMILTON Poland Sp. z o.o.
Branża TEST

Wybierz język

 • Polski
 • English
+48 32 730 82 00

Category Archives: Aktualności

Rozszerzenie zakresu Akredytacji AB 1552 Laboratorium Badawczego

Laboratorium Badawcze Jednostki TEST informuje o rozszerzeniu zakresu akredytacji PCA nr AB1552 w następującym zakresie:

 • badania rezystancji powierzchniowej wg normy PN-EN ISO 284:2013-06, badania wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu i wydłużenia przy zdalnym obciążaniu wg normy PN-EN ISO 283:2016-01 taśm przenośnikowych
 • badania ładowania elektrostatycznego wyrobów z tworzyw sztucznych wg normy
  PN-EN 60079-32-2 :2015-08
 • badania natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń, badanie równomierności i zróżnicowania oświetlenia wg normy PN-83/E-04040.03 w celu spełnienia wymagań zawartych w normach PN-EN 12464-1:2012, PN-EN 12464-2:2014
 • badań obudów urządzeń elektrycznych w zakresie stopnia ochrony IK wg norm
  PN-EN 50102:2001, PN-EN 60068-2-75:2015-01, PN-EN 62262:2003.
 • badań hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
  tj. pomiaru równoważnego poziomu dźwięku A, równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażonego wskaźnikami LAeqD i LAeqN wg Załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 0 z 2014, poz. 1542)
  z wyłączeniem punktu F.
 • badań hałasu w pomieszczeniach, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
  i użyteczności publicznej, tj. badanie równoważnego poziomu dźwięku A, maksymalnego poziomu dźwięku A oraz równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T wg normy PN-87/B-02156.

Zapraszamy do współpracy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, e-mail: laboratorium@hamilton-test.pl

Taśmy przenośnikowe – Badanie palności metodą sztolni modelowej

Laboratorium Badawcze Jednostki TEST informuje o uruchomieniu dwóch nowych stanowisk badawczych w zakresie badań palności metodą sztolni modelowej taśm przenośnikowych.

Read more ...

Określanie palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów zgodnie z PN-ISO 3795:1996 (FMVSS 302).

Laboratorium Badawcze Jednostki TEST informuje o uruchomieniu nowego stanowiska badawczego w zakresie badań palności materiałów stosowanych wewnątrz pojazdów.

Read more ...

Taśmy przenośnikowe – Badanie tarcia na bębnie wg PN-EN 1554:2012

Laboratorium Badawcze Jednostki TEST informuje o uruchomieniu nowego stanowiska badawczego w zakresie badań tarcia na bębnie taśm przenośnikowych.

Read more ...

Rozszerzenie zakresu notyfikacji

W dniu 11 lipca 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła rozszerzenie zakresu notyfikacji Jednostki TEST w obszarze dyrektywy 2006/42/WE ws. maszyn, zgodnie z otrzymaną autoryzacją dla: Grupa wyrobów “Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa” – Procedura zgodności: “Badanie typu WE”

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i udzielimy Ci niezbędnych informacji.

tel: + 48 32 730 82 00 wew. 13
mail: siemianowice_marketing@hamilton.com.pl