Badania wytrzymałościowe metali, tworzyw sztucznych, gum, elastomerów…

Laboratorium badawcze Jednostki TEST informuję o możliwości wykonywania badań wytrzymałościowych realizowanych na naszych maszynach wytrzymałościowych typu EDZ (do 1000 kN) oraz INSTRON (do 10kN).

Badania realizujemy dla następujących typów materiałów:

  • metali
  • drewna
  • tworzyw sztucznych
  • materiałów budowlanych
  • gum i elastomerów
  • materiałów ceramicznych
  • żywności
  • materiałów biomedycznych
  • i innych

Wykonujemy testy statyczne i wolnozmienne materiałów i produktów w warunkach rozciągania, ściskania, zginania, skręcania i innych.

W razie pytań prosimy o Kontakt