Laboratorium badawcze Jednostki TEST informuje o uruchomieniu stanowiska do badań toksykologicznych zgodnie z metodyką NES-713.

Wykonujemy testy toksyczności produktów spalania małych próbek przygotowanych specjalnie na badania lub wyciętych z gotowych wyrobów. Stanowisko  przeznaczone jest do kontroli jakości różnorodnych materiałów.

Wykonane testy umożliwiają określenie występowania następujących typów gazów powstałych w trakcie procesu spalania:

  • Dwutlenek węgla (CO2),
  • Tlenek węgla (CO),
  • Siarkowodór (H2S),
  • Amoniak (NH3),
  • Formaldehyd (HCHO),
  • Chlorowodór (HCl),
  • Akrylonitryl (CH2CHCN),
  • Dwutlenek siarki (SO2),
  • Tlenki azotu (NOx),
  • Fenol (C6H5OH),
  • Fosgen (COCl2),
  • Cyjanowodór (HCN),
  • Bromowodór (HBr),
  • Fluorowodór (HF).

Wszelkie zapytania prosimy kierować na Kontakt