Badania akredytowane w komorach klimatycznych (środowiskowych)

Laboratorium badawcze JSH
Siemianowice Śląskie informuje o poszerzeniu możliwości technicznych w zakresie
badań klimatycznych i środowiskowych.

Posiadamy 4 komory klimatyczne umożliwiające badania w zakresie temperatur od -75o C do 300o C.

Proponujemy badania
akredytowane w następującym zakresie:

PN-EN 60068-2-30:2008 – Odporność na wilgotno gorąco cykliczne

PN-EN 60068-2-78:2013 – Odporność na wilgotne gorąco stałe

PN-EN 60068-2-1:2009 – Odporność na zimno

PN-EN 60068-2-2:2009 – Odporność na suche gorąco

Poza zakresem akredytacji
proponujemy badania min. na następujące standardy:

PN-EN 60068-2-14 – Badania środowiskowe – Część 2-14: Próby — Próba N:
Zmiany temperatury

PN-EN 60068-2-38 – Badania środowiskowe – Część 2-38: Próby — Próba
Z/AD: Próba złożona cykliczna temperatura/wilgotność,

PN-EN 60068-2-67 – Badania środowiskowe – Część 2-67: Próby — Próba
Cy: Wilgotne gorąco stałe, próba przyspieszona przeznaczona głównie dla
podzespołów.