Badania akredytowane Pustych obudów do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych

Laboratorium badawcze JSH
Siemianowice Śląskie informuje o uzyskaniu akredytacji w zakresie badań pustych
obudów do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.

Wykonujemy badania wg normy PN-EN
62208:2011
– Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych –
Wymagania ogólne

Niniejsza norma ma
zastosowanie do pustych obudów, dostarczanych przez producenta obudów, przed
zainstalowaniem aparatury rozdzielczej i sterowniczej przez użytkownika.
Przedmiotem niniejszej normy jest określenie ogólnych definicji, klasyfikacji,
charakterystyk oraz wymagań dotyczących badań obudów używanych jako części
rozdzielnic i sterownic zgodnych z normami serii EN 60439, o znamionowym
napięciu nie większym niż 1 000 V prądu przemiennego o częstotliwości nie
przekraczającej 1 000 Hz, lub 1 500 V prądu stałego, przeznaczonych do ogólnych
zastosowań wnętrzowych lub napowietrznych.