Nagłówek

J.S. HAMILTON Poland Sp. z o.o.
Branża TEST

Wybierz język

  • Polski
  • English
+48 32 730 82 00

Author Archives: Michał Zarzycki

Dzień wolny od pracy

Informujemy naszych klientów, że w dniu 24 grudnia 2020 r. nasza Jednostka Certyfikująca oraz Laboratorium Badawcze będą nieczynne. Zapraszamy do kontaktu już w dniach 28 – 31 grudnia br.

Pracujemy dla Państwa. Zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że mimo trudnej sytuacji która nas obecnie wszystkich dotyka związanej z pandemią koronowirusa JS HAMILTON Poland Jednostka Certyfikująca i Laboratorium Badawcze w Siemianowicach Śląskich pracuje normalnie.

Nasi specjaliści w zakresie certyfikacji prowadzą pracę zdalnie, zachęcamy zatem do kontaktu z nimi drogą e-mail lub telefonicznie.

Dane kontaktowe poszczególnych specjalistów do pozyskania w BOK pod numerem telefonu 32 730 82 00 lub siemianowice_marketing@hamilton.com.pl

Laboratorium badawcze, pracuje w trybie normalnym z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prosimy zatem o dostarczanie wyrobów do badań drogą kurierską i ograniczenie bezpośredniego kontaktu.

Prosimy o kontakt telefoniczny przed dostarczeniem wyrobów do badań w celu ustalenia szczegółów przekazania.

Wszelkie zapytania i wątpliwości prosimy kierować drogą elektroniczną siemianowice_marketing@hamilton.com.pl lub poprzez kontakt telefoniczny 32 730 82 00 w. 13

Osoby do bezpośredniego kontaktu:

Tomasz Gasztych: 697 837 774 (certyfikacja i badania, sprawy handlowe)

Michał Zarzycki: 697 837 788 (certyfikacja i badania, sprawy handlowe)

Michał Majcher: 607 747 726 (badania, logistyka dostarczenia wyrobów do badań).

Dzień wolny od pracy

Informujemy naszych klientów, że w dniu 27 grudnia 2019 r. nasza Jednostka Certyfikująca oraz Laboratorium Badawcze będą nieczynne. Zapraszamy do kontaktu już w dniach 30 i 31 grudnia br.

Certyfikacja urządzeń dźwigowych

Jednostka Certyfikująca JSH Siemianowice Śląskie zaprasza do korzystania z swoich usług w zakresie certyfikacji urządzeń dźwigowych zgodnie z następującymi normami:

PN-EN 280:2013-11

PN-EN 280+A1:2015-11

Podesty ruchome przejezdne — Obliczenia projektowe — Kryteria stateczności — Budowa — Bezpieczeństwo — Badania i próby

Standard określa wymagania bezpieczeństwa i środki dotyczące podestów ruchomych przejezdnych przeznaczonych do przemieszczania osób na stanowiska pracy, na których wykonują prace z platformy roboczej (WP) przy założeniu, że osoby te wchodzą na platformę i schodzą z platformy tylko w położeniu dostępu na poziomie gruntu lub na podwoziu.

Maszyny zaprojektowane do przemieszczania ładunków, które są wyposażone w platformę roboczą będącą wyposażeniem wymiennym są traktowane jako MEWP.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do obliczeń projektowych oraz kryteriów stateczności, konstrukcji, prób i badań bezpieczeństwa przed pierwszym oddaniem do użytku MEWP.

MEWP dzielą się na dwie główne grupy:

a) Grupa A: MEWP, w których rzut pionowy środka powierzchni platformy przy maksymalnym nachyleniu podwozia określonym przez producenta we wszystkich konfiguracjach platformy znajduje się zawsze wewnątrz obrysu krawędzi wywrotu.

b) Grupa B: Wszystkie inne MEWP.

W odniesieniu do jazdy, MEWP dzieli się na trzy typy:

1) Typ 1: Dozwolona jest jazda MEWP tylko w położeniu transportowym;

2) Typ 2: Sterowanie jazdą z podniesioną platformą roboczą jest realizowane ze stanowiska sterowniczego na podwoziu;

3) Typ 3: Sterowanie jazdą z podniesioną platformą roboczą jest realizowane ze stanowiska sterowniczego na platformie roboczej.

Typ 2 i typ 3 mogą występować w kombinacji.

PN-EN 1570+A1:2014-11

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych — Część 1: Podnośniki stołowe obsługujące nie więcej niż dwa stałe przystanki

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa dla przemysłowych podnośników stołowych do podnoszenia i/lub opuszczania ładunków i operatora (ów):

– gdzie podnośnik stołowy nie przejeżdża poza stały przystanek;

– obsługujących nie więcej niż dwa stałe przystanki.

W standardzie podano wszystkie znaczące zagrożenia odnoszące się podnośników stołowych, w przypadku gdy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi oraz zgodnie z warunkami przewidzianymi (włączając możliwe do przewidzenia niewłaściwe użytkowanie) w instrukcji obsługi. W niniejszej Normie Europejskiej określono odpowiednie środki techniczne w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka wynikających ze znaczących zagrożeń.

Norma obejmuje podnośniki stołowe stacjonarne lub przejezdne, napędzane mechanicznie i ręcznie.

PN-EN 1808:2015-05

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących — Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa — Badania i próby

W niniejszej normie określono wymagania, metodykę prób, znakowanie i informacje jakie są dostarczane przez producenta/dostawcę podestów ruchomych wiszących (SAE).

Norma dotyczy wyposażenia stałego, jak i tymczasowego, z napędem mechanicznym lub ręcznym.

Wymagania niniejszej normy uwzględniają szyny, torowiska i inne systemy podparcia oraz wszystkie towarzyszące obciążenia i zamocowania do konstrukcji budynku, od których zależy integralność i bezpieczeństwo SAE.

Akredytowane badania stopnia ochrony IP

Klasyfikacja IP to system oznaczenia stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do  części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody.

Oznaczenie składa się z liter IP, dwóch cyfr charakterystycznych i z dwóch opcjonalnych liter – dodatkowej i uzupełniającej.

Znaczenie poszczególnych znaków:

Pierwsza cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,

Druga cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody,

Litera dodatkowa (nieobowiązkowa) – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną, oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest literą X.

Litera uzupełniająca (nieobowiązkowa) – oznacza takie wyjątkowe przypadki, kiedy w trakcie badań trzeba określić (zastosować) dodatkowe procedury, np. badanie szkodliwego efektu wnikania wody gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik) są w ruchu.

Laboratorium JSH Siemianowice Śląskie wykonuje akredytowane badania w zakresie stopnia ochrony zgodnie z normami PN-EN 60529, IEC 60529

Laboratorium dysponuje 3 komorami pyłowymi o wymiarach:

  1. 0,6×0,6×1,0 m
  2. 1,0×1,0x1,5 m
  3. 5,0×5,0x3,0 m

Komorami deszczowymi, pałąkami dla obudów o dużych gabarytach.

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania i udzielimy Ci niezbędnych informacji.

tel: + 48 32 730 82 00 wew. 13
mail: siemianowice_marketing@hamilton.com.pl