Akredytowane badania stopnia ochrony IP

Klasyfikacja IP to
system oznaczenia stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem
do  części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody.

Oznaczenie składa się z liter
IP, dwóch cyfr charakterystycznych i z dwóch opcjonalnych liter – dodatkowej i
uzupełniającej.

Znaczenie poszczególnych
znaków:

Pierwsza cyfra
charakterystyczna
– oznacza, że
obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części
umieszczonych wewnątrz i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych
ciał stałych,

Druga cyfra
charakterystyczna
– oznacza, że
obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody,

Litera dodatkowa (nieobowiązkowa) – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed
dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy ochrona przed dostępem
do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą
charakterystyczną, oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części
niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest
literą X.

Litera uzupełniająca
(nieobowiązkowa)
– oznacza takie
wyjątkowe przypadki, kiedy w trakcie badań trzeba określić (zastosować)
dodatkowe procedury, np. badanie szkodliwego efektu wnikania wody gdy ruchome
części urządzenia (np. wirnik) są w ruchu.

Laboratorium JSH Siemianowice
Śląskie wykonuje akredytowane badania w zakresie stopnia ochrony zgodnie
z normami PN-EN 60529, IEC 60529

Laboratorium dysponuje 3 komorami pyłowymi o wymiarach:

  1. 0,6×0,6×1,0 m
  2. 1,0×1,0x1,5 m
  3. 5,0×5,0x3,0 m

Komorami deszczowymi, pałąkami dla obudów o dużych
gabarytach.