image_pdfimage_print

Klasyfikacja IP to system oznaczenia stopni ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do  części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody.

Oznaczenie składa się z liter IP, dwóch cyfr charakterystycznych i z dwóch opcjonalnych liter – dodatkowej i uzupełniającej.

Znaczenie poszczególnych znaków:

Pierwsza cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części umieszczonych wewnątrz i równocześnie zapewnia ochronę przed wnikaniem obcych ciał stałych,

Druga cyfra charakterystyczna – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę przed skutkami wnikania wody,

Litera dodatkowa (nieobowiązkowa) – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną, oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest literą X.

Litera uzupełniająca (nieobowiązkowa) – oznacza takie wyjątkowe przypadki, kiedy w trakcie badań trzeba określić (zastosować) dodatkowe procedury, np. badanie szkodliwego efektu wnikania wody gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik) są w ruchu.

Laboratorium JSH Siemianowice Śląskie wykonuje akredytowane badania w zakresie stopnia ochrony zgodnie z normami PN-EN 60529, IEC 60529

Laboratorium dysponuje 3 komorami pyłowymi o wymiarach:

  1. 0,6×0,6×1,0 m
  2. 1,0×1,0x1,5 m
  3. 5,0×5,0x3,0 m

Komorami deszczowymi, pałąkami dla obudów o dużych gabarytach.