Akredytowane badania oświetlenia

JSH Siemianowice Śląskie
zaprasza Państwa do korzystania z naszych usług w zakresie badań opraw
oświetleniowych.

Pozsiadamy akredytację na
następujące standardy:

PN-EN 60598-1:2015-04

PN-EN
60598-1:2015-04/AC:2016-02

PN-EN
60598-1:2015-04/A1:2018-04

Oprawy oświetleniowe – Część
1: Wymagania ogólne i badania

W niniejszej określono
wymagania ogólne dotyczące opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł
światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 000 V. Wymagania i
odpowiadające im badania obejmują: klasyfikację, cechowanie, konstrukcję
mechaniczną, elektryczną i bezpieczeństwa fotobiologicznego.

PN-IEC 598-2-1+A1:1994

PN-IEC 598-2-1+A1:1994/Ap1:2000

Oprawy oświetleniowe –
Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia

Norma okresla wymagania
konstrukcyjne, elektryczne i odpornościowe dotyczące opraw oświetleniowych
stałych do żarówek, świetlówek i innych lamp wyładowczych zasilanych napięciem
do 1000 V

PN-EN 60598-2-2:2012

Oprawy oświetleniowe – Część
2-2: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane

W niniejszej normie ustalono
wymagania dla opraw oświetleniowych wbudowywanych, do stosowania z
elektrycznymi źródłami światła na napięcie zasilające nie przekraczające
1000 V.

PN-EN 60598-2-3:2006

PN-EN
60598-2-3:2006/A1:2012

Oprawy oświetleniowe – Część
2-3: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne

W standardzie określono
szczegółowe wymagania dotyczące opraw oświetleniowych mających zastosowanie w
oświetleniu dróg, ulic i innych miejsc publicznych na zewnątrz budynków,
zasilanych napięciem nie przekraczającym 1000 V. Podano wymagania dotyczące
oświetlenia tuneli oraz słupów zintegrowanych z oprawami oświetleniowymi, o
wysokości co najmniej 2,5 m.

PN-EN 60598-2-4:2018-06

Oprawy oświetleniowe – Część
2: Wymagania szczegółowe – Dział 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego
przeznaczenia

Niniejsza norma określa
wymagania dla przenośnych opraw ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz
i/lub na zewnątrz (np. do stosowania w ogrodzie), innych niż oprawy ręcznie,
przeznaczonych do stosowania ze źródła światła lub zawierających źródła światła
na napięcie zasilania nie przekraczające 250 V.

PN-EN 60598-2-6:2000

Oprawy oświetleniowe –
Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe z wbudowanymi transformatorami lub
przekształtnikami do żarówek

W normie określono wymagania
dotyczące opraw oświetleniowych z wbudowanymi transformatorami lub
przekształtnikami, do żarówek, na napięcie zasilające i wtórne nie większe niż
1000 V, dla opraw klasy I i klasy II, oraz 250 V dla opraw klasy 0.

PN-EN 60598-2-7:2000

Oprawy oświetleniowe –
Wymagania szczegółowe – Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodowe

Określono wymagania dotyczące
przenośnych opraw oświetleniowych stojących, używanych w ogrodach i na
kwietnikach, przeznaczonych do żarówek, świetlówek i innych lamp wyładowczych,
zasilanych napięciem nie większym niż 250 V. Opisano wymagania dotyczące
klasyfikacji, budowy oraz przewodów zewnętrznych i wewnętrznych.

PN-EN 60598-2-10:2005

PN-EN
60598-2-10:2005/AC:2006

Oprawy oświetleniowe – Część
2-10: Wymagania szczegółowe – Przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci

W normie ustalono wymagania
dotyczące przenośnych opraw oświetleniowych używanych przez dzieci,
przewidzianych do żarówek zasilanych napięciem nie przekraczającym 24 V (SELV)

PN-EN 60598-2-13:2007

PN-EN
60598-2-13:2007/A1:2012

PN-EN
60598-2-13:2007/A2:2017-02

Oprawy oświetleniowe – Część
2-13: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże

W standardzie ustalono
wymagania dotyczące opraw oświetleniowych wbudowywanych w podłoże, zawierających
elektryczne źródła światła, zasilane napięciami nie przekraczającymi 1 000 V,
do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, np. w ogrodach, na podwórzach,
jezdniach, parkingach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach dla pieszych, strefach
spacerowych, basenach pływackich poza strefami dla SELV, w żłobkach i podobnych
zastosowań

PN-EN 
60598-2-24:2014-02

Oprawy oświetleniowe – Część
2-24: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe o ograniczonych
temperaturach powierzchni

W normie ustalono wymagania
dotyczące opraw oświetleniowych przewidzianych do stosowania tam, gdzie ze
względu na zagrożenie pochodzące od nagromadzanych w oprawie pyłów palnych,
wymagane jest ograniczenie temperatury zewnętrznej powierzchni oprawy. Oprawy
te nie są przewidziane do stosowania w warunkach zagrożenia eksplozją. Oprawy
są przeznaczone do źródeł światła zasilanych napięciem nie przekraczającym 1000
V

Zapraszamy Państwa także
do korzystania z naszych usług w zakresie wystawiania akredytowanych
Certyfikatów Zgodności z normami z serii PN-EN 60598

Wszelkie pytania prosimy
kierować na e-mail: siemianowice_marketing@hamilton.com.pl