image_pdfimage_print

JSH Siemianowice Śląskie zaprasza Państwa do korzystania z naszych usług w zakresie badań opraw oświetleniowych.

Pozsiadamy akredytację na następujące standardy:

PN-EN 60598-1:2015-04

PN-EN 60598-1:2015-04/AC:2016-02

PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04

Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania

W niniejszej określono wymagania ogólne dotyczące opraw oświetleniowych do elektrycznych źródeł światła pracujących przy napięciu zasilania do 1 000 V. Wymagania i odpowiadające im badania obejmują: klasyfikację, cechowanie, konstrukcję mechaniczną, elektryczną i bezpieczeństwa fotobiologicznego.

PN-IEC 598-2-1+A1:1994

PN-IEC 598-2-1+A1:1994/Ap1:2000

Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia

Norma okresla wymagania konstrukcyjne, elektryczne i odpornościowe dotyczące opraw oświetleniowych stałych do żarówek, świetlówek i innych lamp wyładowczych zasilanych napięciem do 1000 V

PN-EN 60598-2-2:2012

Oprawy oświetleniowe – Część 2-2: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane

W niniejszej normie ustalono wymagania dla opraw oświetleniowych wbudowywanych, do stosowania z elektrycznymi źródłami światła na napięcie zasilające nie przekraczające
1000 V.

PN-EN 60598-2-3:2006

PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012

Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne

W standardzie określono szczegółowe wymagania dotyczące opraw oświetleniowych mających zastosowanie w oświetleniu dróg, ulic i innych miejsc publicznych na zewnątrz budynków, zasilanych napięciem nie przekraczającym 1000 V. Podano wymagania dotyczące oświetlenia tuneli oraz słupów zintegrowanych z oprawami oświetleniowymi, o wysokości co najmniej 2,5 m.

PN-EN 60598-2-4:2018-06

Oprawy oświetleniowe – Część 2: Wymagania szczegółowe – Dział 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia

Niniejsza norma określa wymagania dla przenośnych opraw ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i/lub na zewnątrz (np. do stosowania w ogrodzie), innych niż oprawy ręcznie, przeznaczonych do stosowania ze źródła światła lub zawierających źródła światła na napięcie zasilania nie przekraczające 250 V.

PN-EN 60598-2-6:2000

Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe z wbudowanymi transformatorami lub przekształtnikami do żarówek

W normie określono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych z wbudowanymi transformatorami lub przekształtnikami, do żarówek, na napięcie zasilające i wtórne nie większe niż 1000 V, dla opraw klasy I i klasy II, oraz 250 V dla opraw klasy 0.

PN-EN 60598-2-7:2000

Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodowe

Określono wymagania dotyczące przenośnych opraw oświetleniowych stojących, używanych w ogrodach i na kwietnikach, przeznaczonych do żarówek, świetlówek i innych lamp wyładowczych, zasilanych napięciem nie większym niż 250 V. Opisano wymagania dotyczące klasyfikacji, budowy oraz przewodów zewnętrznych i wewnętrznych.

PN-EN 60598-2-10:2005

PN-EN 60598-2-10:2005/AC:2006

Oprawy oświetleniowe – Część 2-10: Wymagania szczegółowe – Przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieci

W normie ustalono wymagania dotyczące przenośnych opraw oświetleniowych używanych przez dzieci, przewidzianych do żarówek zasilanych napięciem nie przekraczającym 24 V (SELV)

PN-EN 60598-2-13:2007

PN-EN 60598-2-13:2007/A1:2012

PN-EN 60598-2-13:2007/A2:2017-02

Oprawy oświetleniowe – Część 2-13: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłoże

W standardzie ustalono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych wbudowywanych w podłoże, zawierających elektryczne źródła światła, zasilane napięciami nie przekraczającymi 1 000 V, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, np. w ogrodach, na podwórzach, jezdniach, parkingach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach dla pieszych, strefach spacerowych, basenach pływackich poza strefami dla SELV, w żłobkach i podobnych zastosowań

PN-EN  60598-2-24:2014-02

Oprawy oświetleniowe – Część 2-24: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchni

W normie ustalono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych przewidzianych do stosowania tam, gdzie ze względu na zagrożenie pochodzące od nagromadzanych w oprawie pyłów palnych, wymagane jest ograniczenie temperatury zewnętrznej powierzchni oprawy. Oprawy te nie są przewidziane do stosowania w warunkach zagrożenia eksplozją. Oprawy są przeznaczone do źródeł światła zasilanych napięciem nie przekraczającym 1000 V

Zapraszamy Państwa także do korzystania z naszych usług w zakresie wystawiania akredytowanych Certyfikatów Zgodności z normami z serii PN-EN 60598

Wszelkie pytania prosimy kierować na e-mail: siemianowice_marketing@hamilton.com.pl