Nagłówek

J.S. HAMILTON Poland Sp. z o.o.
Branża TEST

Wybierz język

 • Polski
 • English
+48 32 730 82 00
 • Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby

  jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na Świecie, zgodnie z zasadą „raz certyfikowany wszędzie akceptowany”

 • Certyfikacja Systemów Zarządzania Jakością
  ISO 9001

  poprawa wizerunku firmy w oczach klientów i kontrahentów, zarówno obecnych, jak i potencjalnych

 • Akredytowane Laboratorium Badawcze

  nowoczesne i spełniające wymagania spójności pomiarowej wyposażenie zapewniające precyzyjne pomiary i badania przeprowadzane zgodnie z najlepszą praktyką inżynierską

 • Poufność i Bezstronność

  oceny zgodności wyrobów/systemów zarządzania zapewniające ochronę informacji stanowiących tajemnicę firmy (KNOW-HOW) i innych danych prawnie chronionych

 • WBW – dopuszczenia Prezesa WUG

  rzetelna opinia wydana z poziomu Akredytowanej Jednostki Certyfikującej Wyroby (zgodnie z Art. 113 ust.3 Prawa Geologicznego i Górniczego)

 • Znak Towarowy Gwarancyjny "B" (bezpieczeństwa)

  oznakowanie wyrobu stanowiące potwierdzenie dla jego użytkowników, że spełnia on wymagania bezpieczeństwa określone w normach krajowych i międzynarodowych, specyfikacjach technicznych oraz innych przepisach prawnych

 • Jednostka Notyfikowana

  swobodne wejście na rynki europejskie, zmniejszone bariery techniczne w handlu, wiarygodne oznakowanie wyrobów znakiem CE